Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม, องค์การคลังสินค้า จว.ล.พ. (อคส.) และ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด สาขาภาคเหนือ ร่วมทำการตรวจสอบการส่ง – รับ การขนย้ายข้าวสารออกจากคลัง หจก.เกียรติสงวน

เมื่อ 27 ส.ค.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม, องค์การคลังสินค้า จว.ล.พ. (อคส.) และ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด สาขาภาคเหนือ ร่วมทำการตรวจสอบการส่ง – รับ การขนย้ายข้าวสารออกจากคลัง หจก.เกียรติสงวน (2003) หลัง 10 เลขที่ 929 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จว.ก.พ. (ตำบลต้นทาง) มาส่งมอบ ณ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด สาขาลำพูน 100/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. (ตำบลปลายทาง) จำนวน ๗ คัน (รถบรรทุก พร้อมพ่วง) โดยเป็นข้าวสาร ปี 55/56 ซึ่งเป็นการซื้อขายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีปริมาณข้าวสารฯ ที่ทำการขนส่งฯ จำนวน 224 ตัน (เป็นข้าวสาร) มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 4 คน โดย บ.เบทาโกรฯ มียอด (โควต้า) รับข้าวสารฯ จำนวน 20,000 ตัน ซึ่งดำเนินการส่ง – รับ ข้าวสารฯ ไปแล้ว จำนวน 1,726 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.63