ข่าวกระแสสังคม

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถนนหลักสะอาด @ ซอยวัดลาดปลาดุก

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ถนนหลักสะอาด @ ซอยวัดลาดปลาดุก (ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 9 – บ้านหนองเพรางาย) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายสมยศ ศิลปีโยดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอบางบัวทอง นายอำเภอไทรน้อย ผู้แทนนายอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านทาง Facebook Live “โครงการถนนสะอาด จังหวัดนนทบุรี” ไปยังจุดจัดกิจกรรมต่างๆด้วย ซึ่งภายหลังจากพิธีเปิด ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะได้ร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้


ในวันนี้เป็นการดำเนินการกิจกรรมถนนหลักสะอาด ครั้งที่ 4 ในเส้นทางซอยวัดลาดปลาดุก (ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 9 – บ้านหนองเพรางาย) ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก (ระยะทางไป – กลับประมาณ 18 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย โดยได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เก็บขยะบนทางเดินเท้ารวมถึงในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เก็บกวาดล้างทำความสะอาดริมถนนและทางเดินเท้า เก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งติดตามข้างทางและเสาไฟฟ้า ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชที่เลื้อยตามสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ฯลฯ