Uncategorized

เที่ยววิถีเมืองเก่า บ้านศรีเทพน้อย อารยธรรมพันปี ก้าวสู่มรดกโลก

เที่ยววิถีเมืองเก่า บ้านศรีเทพน้อย อารยธรรมพันปี ก้าวสู่มรดกโลก

บ้านศรีเทพน้อย หมู่ที่ 5 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ปัจจุบันมีนางสิราวรรณ พันธ์ทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีเทพน้อย เป็นอีกหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจ โดนเด่น ไม่แพ้หมู่บ้านอื่น ไม่ว่าจะเป็น ความสามัคคี ร่วมไม้ร่วมมือของคนในหมู่บ้าน ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ รวมไปถึงผู้เฒ่า ผู้แก่ มีประเพณีพื้นบ้านที่มีมาอย่างช้านาน เช่นการผูกข้อมือข้อมือ เรียกขวัญ โดยคุณยายละมัย โตสินห์ อายุ 98 ปี ที่คนในหมู่บ้านนักและเคารพ


นอกจากนี้ ยังมีการรำช้างรำม้า ถวายเจ้าพ่อศรีเทพ รำโทนของผู้สูงอายุ ที่ใครๆมาเห็น ต้องหลงไหล และกลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ อีกครั้ง
ภายในหมู่บ้านยังมีผลิตภัณฑ์ จากคนในหมู่บ้านไว้จำหน่าย สำหรับนักท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวของหมู่บ้านศรีเทพน้อย ไหว้พระขอพรพระพุทธศรีเทพมหามงคล (หลวงพ่อทันใจ) ที่วัดศรีเทพ เที่ยวชมสวนสายลม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว ไร่นาสวนผสม เลี้ยงกบเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ไว้ทานเองและจำหน่ายสร้างรายได้ ให้กับครอบครัว
และพานั่งรถอีโก้ง ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ซึ่งเป็นเมืองเก่าโบราณ อารยธรรมเก่าแก่ และกำลังเข้าสู่การเป็นมรดกโลก

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์