Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

ทหารจิตอาสาประชาชนร่วมปลูกป่าพัฒนาวัดสาธารณะ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
280862_ทหารจิตอาสาประชาชนร่วมปลูกป่าพัฒนาวัดสาธารณะ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น,
นำกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมเครื่องจักรยนต์หนักรถน้ำเข้าทำการพัฒนาสาธารณะในวัด สุสาน และปลูกป่าต้นแหล่งน้ำ โดย พลตรี หม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ได้เป็นประธาน โดยนำทหารประชาชนจิตอาสาเยาวชน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ทำการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นแหล่งน้ำและส่วนสาธารณะประโยชน์ เพื่อน้อมเกล้าถวาย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ป่าต้นแหล่งน้ำบ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปลูกต้นไม้สักทอง ต้นพยุง ต้นแฝก ตามพื้นที่ป่า และคันอ่างเก็บน้ำลุ่มฝายห้วยไคร้ สักและพยุง จำนวนประมาณ 1,000 ต้น พร้อมกับต้นแฝกอีกจำนวน 5,000 ต้น เพื่อให้เป็นตัวป้องกันดินพังทลายลงสู่ก้นอ่างเก็บน้ำ มีประชาชนและเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนประมาณ 100 คนทำการปลูกจนแล้วเสร็จ จากนั้นได้ทำการพัฒนาวัดศรีมงคลและสุสานตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทำการนำเอาเครื่องจักรทำการปรับสถานที่ ในสุสานและวัด ต้นหญ้า ทำความสะอาดพื้นที่เก็บกวาด ในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้เป็นสถานที่ที่สดสดงดงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ พลตรี หม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ อยากให้ทางทหารนั้นทำเป็นต้นแบบและเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีในการที่ทำตนเองนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและต่อหน่วยงาน และตนเองครอบครัว การเสียสละเพื่อสังคมเป็นงานที่ทางทหารต้องทำและเป็นแบบอย่างกับประชาชนเยาวชน