ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

(มีคลิป) สมาคมม้งภาคเหนือ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน  “พบ-ถก-ดัน-ม้ง 2023”

สมาคมม้งภาคเหนือ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน “พบ-ถก-ดัน-ม้ง 2023”

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน ตามโครงการ “พบ-ถก-ดัน-ม้ง 2023” ที่สมาคมม้ง “KOOM HAUM HMOOB HMONG ASSOCIATION” จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดิน ภายใต้ความพยายามของคนม้ง ที่ต่อสู้เพื่อให้สังคมม้งเป็นที่ยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

นายไกรสร จิระพาณิชย์ นายกสมาคมม้ง กล่าวว่าปัจจุบันชาวม้งประสบความสำเร็จ ในวงการการเมืองระดับชาติที่มีคนม้งคนที่ 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ คุณเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดที่ม้งในประเทศไทยได้รับหลังจากที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทย 200 กว่าปี ประกอบกับความสำเร็จของคนม้ง ในวงการกีฬาวูซูระดับนานาชาติ นักศิลปะและนักศึกษาม้งที่ไปแข่งขัน World Skills Competition 2022 Special Edition ระดับนานาชาติ ในห้วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมาที่ได้สร้างชื่อเสียงและนำพาความเป็นม้งให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่เข้าใจของสาธารณะ ในความสำเร็จของบุคคลเหล่านี้ถือได้ว่ามีส่วนที่ช่วยสร้างประวัติศาสตร์ฉบับใหม่ ให้กับคนม้งในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

การจัดงานในครั้งนี้ต้องการแสดงความยินดีและยกย่องบุคคลต่างๆในวงการข้างต้น สร้างความสัมพันธ์ ภายในกลุ่มคนม้งด้วยกันเองเพื่อเป็นพลังในการสร้างคนม้งที่มีคุณภาพต่อไป ตลอดเพื่อใช้เป็นเวทีสาธารณะหนึ่งที่จะสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อคนม้ง โดยเฉพาะในกลุ่มสังคมไทยกระแสหลัก ให้ได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาทของคนม้งที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยที่ผ่านมา รวมถึงการแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมม้ง ทั้งการแถลงแผนงาน และเสวนาประเด็นปัญหาที่ดินที่พี่น้องม้งพบเจอ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่ทางคณะกรรมการสมาคมม้งในชุดนี้ต้องการขับเคลื่อนเพื่อผลประโยชน์ของสังคมม้งและสังคมทั่วไป

นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล กล่าวอีกว่า โจทย์ของชนเผ่าชาติพันธุ์ม้งมี 4 เรื่อง 1.การรักษาพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรม, 2.สิทธิในที่ดินภายใต้สิ่งแวดล้อมไม่ทำลายเผาป่า, 3.การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรมชาวม้งที่ยังมีข้อจำกัดเรื่องระเบียบและกฏหมายที่ยังเป็นอุปสรรค, 4.การสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เพราะกลุ่มชาติพันธุ์มักได้รับโอกาสน้อย

ในการเสวนาดังกล่าวมีประชาชนม้ง ผู้นำ นักธุรกิจ สมาคมเครือข่ายม้ง 52 หมู่บ้าน และชมรมต่างๆของม้งรวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป ประมาณ 450 คนเข้าร่วม โดยภายในงานยังมีกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ “ชมรมเพื่อนภูผา” โชว์การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชนเผ่าม้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการแสดงของชนเผ่าอีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง