ข่าวประชาสัมพันธ์

#ท่องเที่ยวบ้านฉัน “โคกหนองนาโมเดล” อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันเดียวเที่ยวไม่หมด ท้า…ให้มาลอง

#ท่องเที่ยวบ้านฉัน “โคกหนองนาโมเดล” อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันเดียวเที่ยวไม่หมด ท้า…ให้มาลอง

26พฤศจิกายน 2561 นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสำอางค์ ยืนยิ่ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองหงส์ สำนักงานพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาการชุมชนอำเภอหนองหงส์ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ โครงการ ฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยได้รับความร่วมมือ ทุกภาคส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และนอกพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน ได้ร่วมมือ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ที่น่าสนใจ ที่จะมาเช็คอินได้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สามารถรับนักท่องเที่ยวได้มาพักโฮมเสตย์ ชมเสน่ห์ธรรมชาติดี (ป่าเห็ด) มีกระหรี่ใหญ่ ผ้าไหมสวย รวยพระศักดิ์สิทธิ์ (พระประทานพรศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 2,000 ปี) ชมวิถีชีวิตพี่น้องเมืองฝ้าย 4 ชนเผ่า (ลาว ไทยโคราช เขมร ส่วย) และเลือกช็อปครัวชุมชน ผักปลอดภัยที่ไม่เหมือนใคร ได้ ณ ที่นี่ที่เดียวการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การชิมอาหารพื้นถิ่น ชม ชิม ใช้ ผลิตภัณฑ์ OTOP ครัวชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอำเภอหนองหงส์ จากทุกหมู่บ้านของตำบลเมืองฝ้าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเมืองฝ้าย โรงเรียนบ้านฝ้าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอหนองหงส์ (กศน.) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝ้าย กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สื่อมวลชนทุกแขนง นักท่องเที่ยว+สื่อมวลชน ณ วัดบ้านฝ้าย กราบสักการะ “หลวงพ่อประทานพร” ชมหินปลา ระฆังหิน พาชมพิพิธภัณฑ์เมืองฝ้าย แหล่งรวมอาริยธรรมสมัยทราวดี ชมศูนย์เรียนรู้ อบต.เมืองฝ้ายพาชมพระใหญ่หนองสาม กราบไหว้ศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ศาลปู่ตาเจ้าพ่อขุนด่านศักดิ์การะหลวงปู่อำนวย เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคอิสาณ แวะสัมผัสวิถีเกษตรชุมชน พื้นที่กว่า 230 ไร่ ผู้เฒ่าผู้แก่ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล แข่งขันเรือปูนพื้นถิ่น 12 หมู่บ้าน
ชมการแข่งขันชกมวยทะเล 12 หมู่บ้าน ประธาน และแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยว OTOP เดินทางโดยรถท่องเที่ยว หรรษาทัวร์ แหล่งท่องเที่ยว กะหรี่ใหญ่ แหล่งท่องเที่ยว “ชิมพัน แหล่งท่องเที่ยว “บ้านฉันทอเสื่อ แหล่งท่องเที่ยว “สานระพัด” แหล่งท่องเที่ยว “ผ้าบ้านฉัน”แหล่งท่องเที่ยว “บ้านกีต้าดนตรี”ประธาน และแขกผู้มีเกียรติเดินทางไปยังจุดถ่ายภาพ แอ่งเล็กเช็คอิน “ซุ้มผักแห่งรัก”แอ่งเล็กเช็คอิน “ซุ้มรัก ฮักแฮง แอ่งเล็กเช็คอิน ช้อปปิ้ง “ตู้เย็นบ้านฉัน แอ่งเล็กเช็คอิน “อุโมงค์แห่งรักแอ่งเล็กเช็คอิน “สะพานฮักโปลงตึก”เชิญชม “เคโระโฮม เชิญชม “บ้านมัจฉาวาร แอ่งเล็กเช็คอิน “โคก หนอง นา โมเดล”แอ่งเล็กเช็คอิน “ป่าเห็ดชุมชนเชิญแวะ “ไส้เดือนไฮโซ”ชมการแสดง รำอวยพร รำออนซอนอิสาน