Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดยิ่งใหญ่ พิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระครูปลัดดวงแก้ว ฐาติธมโม ) ตุ๊แก้ว ณ วัดอารามหลวง วัดเจ็ดยอด

เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดยิ่งใหญ่ พิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระครูปลัดดวงแก้ว ฐาติธมโม ) ตุ๊แก้ว ณ วัดอารามหลวง วัดเจ็ดยอด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานพิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร “พระครูวิบูลรัตนานุวัตร” (พระครูปลัดดวงแก้ว ฐาติธมฺโม) พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท (ผจล.ชท.) ณ ห้องประชุมคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
บรรยากาศในงานได้มีการแห่งขบวนพัดยศ ผ้าไตร โดยมีศรัทธาประชาชน ร่วม แสดงความยิน เริ่มจากการฟ้อนรำ แบบประเพณีชาวล้านนาแบบโบราณ พร้อมกับตีฆ้อง ที่เคยปฏิบัติกันมานาน นอกจากนี้ได้มีการเดินทางขบวนของพระสงฆ์สามเณร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั้งในชุมชนเจ็ดยอด ช่างเคี่ยน และประชาชนที่ศรัทธาพระครูวิบูลรัตนานุวัตร ( พระครูปลัดดวงแก้ว ฐาติธมโม ) จากต่างอำเภอ จำนวนกว่า 350 คน หลังเสร็จพิธีมีการจัดอาหารเลี้ยงผู้ที่เข้าร่วมงานสมโภชสัญญาบัตร พัดยศ อย่างพร้อมเพียงกัน ได้อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งกายด้วยกัน