Reporter&Thai Army Uncategorized

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนและจุดตรวจตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนและจุดตรวจตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาค3 ให้เจ้าหน้าที่ บริการประชาชนด้วยรอยยิ้มพร้อมสอบถามปัญหา-อุปสรรค์ของการทำงาน พร้อมนำอาหารเครื่องดื่มเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่38 และ คณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดบริการประชาชนและจุดตรวจ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณ หน้ากองพันทหารมาที่ 15 กรมทหารม้าที่2 ทั้งนี้ได้ สาธิตการประถมพยาบาลเบื้องต้น และ จุดบริการประชาชน จิตอาสาบริการ มณฑลทหารบกที่ 38 และ กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 ร่วมกับ แขวงการทางหลวงน่านที่1 โดย ได้มีการแนะนำการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว มี wifi และไฟฟ้าที่ชาร์จแบตมือถือบริการกับนักท่องเที่ยว โดยมีจุดตรวจปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดูแลความปลอดภัยการขับขี่บนท้องถนน รวม 30 จุด ทั่วจังหวัดน่าน ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 – 7 มกราคม 2563 มีเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาค3 ให้เจ้าหน้าที่ บริการประชาชนด้วยรอยยิ้มพร้อมสอบถามปัญหา-อุปสรรค์ของการทำงาน นำเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ผลไม้ ขนม มอบให้กับจุดตรวจต่าง ๆ ด้วย
เนื่องจากอาจเป็นวันหยุดต้นฤดูกาลของเทศกาลปีใหม่ ทางจังหวัดน่าน ได้นำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ประการ คือ มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่