นายกอบจ.เชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง (น่อ เป๊ เจ่า) โซนอินทนนท์ ประจำปี 2563


นายกอบจ.เชียงใหม่ ประธานเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง (น่อ เป๊ เจ่า) โซนอินทนนท์ ประจำปี 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ม้ง (น่อ เป๊ เจ่า) โซนอินทนนท์ ประจำปี 2563 โดยมีนายประสงค์ ร่มพะนาธรรม รองประธานเครือข่ายม้งโซนอินทนนท์ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม น่อ เป๊ เจ่า ในกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีในกลุ่มเครือข่ายชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะชนทั่วไป โดยมีเครือข่ายม้งโซนอินทนนท์ เข้าร่วม 3 อำเภอ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอจอมทอง บ้านขุนกลาง บ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยะน้อย อำเภอแม่วาง บ้านขุนวาง บ้านห้วยเนียม บ้านห้วยน้ำริน อำเภอแม่แจ่ม บ้านขุนแม่วาก เข้าร่วมสืบสาน ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม น่อ เป๊ เจ่า ในกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีในกลุ่มเครือข่ายชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะชนทั่วไป โดยมีเครือข่ายม้งโซนอินทนนท์ เข้าร่วม 3 อำเภอ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอจอมทอง บ้านขุนกลาง บ้านป่ากล้วย บ้านแม่ยะน้อย อำเภอแม่วาง บ้านขุนวาง บ้านห้วยเนียม บ้านห้วยน้ำริน อำเภอแม่แจ่ม บ้านขุนแม่วาก เข้าร่วมสืบสาน ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง