ข่าว ร้อยเอ็ด

สวจ ๑๐๑ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม.!!

สวจ ๑๐๑ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม.!!

วันที่ (๒๘ มกราคม ๒๕๖๒) นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีชุมชนร่วม ๘๒ ชุมชน.

////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม////จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ