ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี “บุญคูณลาน” อำเภอจังหาร ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี “บุญคูณลาน” อำเภอจังหาร ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร

/สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

วันนี้ (29 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี “บุญคูณลาน” อำเภอจังหาร ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจังหาร โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนเข้าร่วม

“ประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว” เป็นประเพณีที่ชาวอำเภอจังหาร ได้กำหนดเป็นงานประเพณีของอำเภอ สำหรับในปี พ.ศ. 2562 นี้ ได้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสู่ขวัญข้าว การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ การส่งเสริมอาชีพและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การประกวดการดำรงวิถีชีวิตชาวนา การประกวดอาหารพื้นบ้าน กิจกรรมการประกวดฟ้อนรำ กิจกรรมประกวดขบวนแห่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ ตลอดทั้งการสร้างความสามัคคีปรองดองกัน

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–