Reporter&Thai Army ข่าว นราธิวาส

ทหารจัดระเบียบด่านข้ามแดนแก้ปัญหาความมั่นคงและสกัดกั้นโรคระบาด (มีคลิป)

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ม.ค. 63 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส นายอติสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลการกรตากใบ ต่วนซูกรี ต่วนยะยา นายด่านปอกาลังกูโบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมในพิธีเปิดท่าเรือเมล์ตากใบ ในการจัดระเบียบด่านพรมแดน ที่ประชาชน 2 ฟากฝั่งเดินทางไปมาหาสู่กันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีด้วยกัน 3 ช่องทาง ซึ่งเป็นช่องทางถูกต้องตามกฏหมาย 1 ช่องทาง และช่องทางผ่อนปรน 2 ช่องทาง จึงเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มบุคคลสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจค้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบและเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงได้ รวมไปถึงการควบคุมสินค้าหนีภาษีที่ผิดกฎหมาย และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะนี้ มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

ซึ่งการจัดระเบียบด่านพรมแดนตากใบในครั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความประสงค์ที่จะให้เรือเมล์ที่ขนถ่ายประชาชนทั้ง 2 ฟากฝั่งรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้นำเรือเมล์เข้าเทียบท่าที่ด่านพรมแดนตากใบเพียงช่องทางเดียว เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ผ่านเข้าออกระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย ได้ถูกต้องตามกฏหมายและผ่านกระบวนการตรวจสอบหนังสือเดินทางและประวัติของแต่ละบุคคล ที่ในอดีตมีกลุ่มบุคคลที่เห็นต่างมันฉวยโอกาสเดินทางข้ามแดนมา แล้วหลีกเลี่ยงผ่านไปยังช่องทางอื่นที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจค้นและตรวจสอบประวัติ จนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงที่เกิดขึ้น ด้วยการลักลอบนำอุปกรณ์และสารตั้งต้นเข้ามาในการประกอบระเบิด ตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ที่เคยปรากฏเป็นข่าวช่วงที่ผ่านมา และเป็นการป้องกันสกัดกั้นโรคระบาดตามฤดูกาล ไม่ให้ทวีความรุนแรงขยายเป็นวงกว้าง

ด้าน พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาส กล่าวว่า การจัดระเบียบด่านตากใบครั้งนี้ เป็นนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ที่มีมาตรการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าออกประเทศตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งด่านพรมแดนตากใบมีการเข้าออก 3 ช่องทาง โดยบางคนบางกลุ่มหลีกเลี่ยงกระบวนการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง ตนจึงได้มีการปรึกษาหารือกับส่วนที่เกี่ยวในการจัดระเบียบด่านพรมแดนตากใบขึ้น ซึ่งเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นการแก้ปัญหาความมั่นคงได้ รวมทั้งเป็นการสกัดกั้นโรคระบาดตามฤดูกาลของทั้ง 2 ประเทศ ไม่ใหก้ทวีความรุนแรงในอีกทางหนึ่งได้เช่นกัน

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผวจ.นราธิวาส เปิดเผยว่า การจัดระเบียบด่านพรมแดนตากใบครั้งนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราสามารถควบคุมบุคคลได้ แถมยังสามารถตรวจสอบบุคคลที่มีเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆที่ระบาด อย่างเช่น ไวรัสโคโรน่าที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศต่างๆ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบเป็นรายบุคคลได้เมื่อเดินทางผ่านเข้าออกตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาด่านพรมแดนทั้ง 3 แห่ง คือ ด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ตากใบ และบูเก๊ะตา ซึ่งในแต่ละวันมีบุคคลเดินทางผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ โดยประมาณกว่า 1,000 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ยังไม่สามารถตรวจสอบพบบุคคลกลุ่มสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เข้ามายังประเทศไทยแต่อย่างใด

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ