Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จังหวัดมุกดาหารกำหนดเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯให้ราษฎรประสบวาตภัยพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 4 ครัวเรือน

จังหวัดมุกดาหารกำหนดเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯให้ราษฎรประสบวาตภัยพายุฤดูร้อนในพื้นที่ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 4 ครัวเรือน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 67 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย พายุฤดูร้อนโดยมอบหมายให้นายบุญเรือง เมฑฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ บ้านหนองนกเขียน ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มี.ค.2567 เวลาประมาณ 16.40 น.ได้มีพายุฤดูร้อนฝนตกหนัก ลมกรรโชคแรงทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยราษฎร ในพื้นที่ตำบล ร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 ครัวเรือน.