Uncategorized

ชาวชลบุรีและอาสากู้ภัยไตรคุณธรรมชลบุรีร่วมแรงน้ำใจช่วยกันบริจาคสิ่งของ อาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่มซึ่งจะไปบริจาคไห้กับประชาชนที่ สปปลาว

ชาวชลบุรีและอาสากู้ภัยไตรคุณธรรมชลบุรีร่วมแรงน้ำใจช่วยกันบริจาคสิ่งของ อาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่มซึ่งจะไปบริจาคไห้กับประชาชนที่ สปปลาวในเขตพื้นที่นำท่วมและยังมีประชาชนในพื้นที่ชลบุรีที่ทราบข่าวการเปิดรับบริจาคในครั้งนี้ได้ทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคเป็นจำนวนมากซึ่งอาสาสมัครก็ภัยไตรคุณธรรมจะรวบรวมสิ่งของทั้งหมดออกเดินทางกันในวันที่4สิงหาคมจุดมุ่งหมายปลายทางที่ด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทางด้านอาสาสมัครกู้ภัยไตรคุณธรรมกล่าวว่าเวลามีเหตุการน้ำท่วมหรือมีภัยพิบัติต่างๆพวกเราชาวอาสาก็พร้อมทุกเวลาที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยไม่ว่าจะคนไทยหรืชาวต่างชาติหตือเพื่อนบ้านเช่นประเทศลาวเพราะเราถือว่าเราเป็นอาสาต้องพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเวลา ///แจ๊ค ทีวารีเจริญ ชลบุรี