Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ ปลัด อ.ป่าซาง, นายปรีชา ทาใจ รองนายก อบต.นครเจดีย์, นายเดชธรรม กรรมสิทธิ์ ปลัด ทต.มะกอก และเจ้าหน้าที่ ศดธ. จว.ล.พ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริง

เมื่อ 28 ส.ค.61, 1400 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.ธีระเทพ จันทร์มหา ผบ.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ ปลัด อ.ป่าซาง, นายปรีชา ทาใจ รองนายก อบต.นครเจดีย์, นายเดชธรรม กรรมสิทธิ์ ปลัด ทต.มะกอก และเจ้าหน้าที่ ศดธ. จว.ล.พ
เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ศดธ.จว.ล.พ. จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้.
1. กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ ชื่อฟาร์มเลี้ยงไก่ธนากุล ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดหนองโจง ม.4 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง จากการตรวจสอบฯ ทราบว่าทาง อบต.นครเจดีย์ ได้เข้าไปตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการฯ แล้วว่า ให้ดำเนินการแก้ไขอย่าให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นหรืออื่นๆ ที่จะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับประชาชนในพื้นที่อีก ซึ่งในปัจจุบันทางผู้กอบการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่
2. กรณีได้รับหนังสือจากผู้ใช้นามว่า “กลุ่มประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน” กรณีทิ้งขยะจำนวนมาก ในพื้นที่ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จว.ล.พ. บริเวณด้านหลัง รพ.สต.ป่าซาง และบริษัท ซีพีฟาร์มไก่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่ประชาชนในพื้นที่ฯ ใช้ในการสัญจรไปมา ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีกลิ่นเหม็นและสกปรกมาก จึงได้ทำการเข้าตรวจสอบและได้ข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น โดยให้ทาง อบต.นครเจดีย์ หาพื้นที่ เพื่อทำการขุดหลุมกลบฝังขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม ทต.มะกอก อ.ป่าซาง จว.ล.พ.