Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.ทุ่งหัวช้าง และทต.ทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทาง ซึ่งต้นไม้ที่ล้มลงนั้นมีสภาพเก่าแก่จึงหักโค่นเองตามธรรมชาติบนถนนในหมู่บ้านทุ่งหัวช้าง

เมื่อ 28 ก.ย.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.ทุ่งหัวช้าง และทต.ทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทาง ซึ่งต้นไม้ที่ล้มลงนั้นมีสภาพเก่าแก่จึงหักโค่นเองตามธรรมชาติบนถนนในหมู่บ้านทุ่งหัวช้าง ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติฯ ได้ดำเนินการเป็นไปที่ความเรียบร้อยแล้ว