สถานที่ท่องเที่ยว

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมการเสวนาเรื่องการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำฯ ณ รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมการเสวนาเรื่องการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำฯ ณ รร.เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กันยายน 2561 อธิบดีกรม ปภ. มอบหมายให้นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมการเสวนาเรื่องการบริหารจัดการและการรักษาความปลอดภัยของนักท่อ

 

งเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประเภทถ้ำ พร้อมผู้ร่วมเสวนาจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช การเสวนาดังกล่าวจัดโดยกรมการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติประเภทถ้ำและยกระดับมาตรฐานให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยได้หยิบยก พรบ.ปภ.ปี 50 เป็นกรอบในการบริหารจัดการสาธารณะภัยด้วย.

 

 

 

ทรงวุฒิ ทับทองข่าว