ข่าวรัฐสภา

จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา นำโดยนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคตะวันออก จุดผ่านแดนไทย–กัมพูชา

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา นำโดยนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาชายแดนภาคตะวันออก จุดผ่านแดนไทย–กัมพูชา และประเด็นอื่น ๆ อาทิ สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดน ระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ปัญหาเขตแดน ปัญหายาเสพติด และแรงงานต่างด้าว โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และพลเรือตรี บำรุงรักษ์ สรัคคานนท์ รองผู้บัญชากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยงานต่าง ๆ ให้การต้อนรับ

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน