ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” มอบตราตั้งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ อำเภอดอยหล่อ

“เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่” มอบตราตั้งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ อำเภอดอยหล่อ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และให้โอวาทแนวทางการทำงานต่อคณะสงฆ์ อำเภอดอยหล่อ โดยมีพระครูสุนทรธรรมานุโยค เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ พระครูสาธุกิจจานันท์ รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ข้าราชการ คณะศรัทธา ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดหนองเหียง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา