Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น ทุกข์ร้อนชาวบ้าน นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน ภัยพิบัติ

(มีคลิป) กองทัพบก ไม่ทอดทิ้งประชาชน ร.17 พัน.2 /ศภบ.มทบ.32 ช่วยผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.เถิน และ อ.สบปราบ

กองทัพบก ไม่ทอดทิ้งประชาชน ร.17 พัน.2 /ศภบ.มทบ.32 ช่วยผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ อ.เถิน และ อ.สบปราบ

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.66 ร เวลา 08.30 น. ร.17 พัน.2 /ศภบ.มทบ.32 โดย ชป.กร.ประจำอำเภอฯ พร้อมกำลังพลจิตอาสา จำนวน 2 ชป. ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น ,ปภ.เขต 10, ฝ่ายปกครอง อ.เถิน และ อ.สบปราบ, หน่วยกู้ภัยประจำอำเภอฯ เข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบภัยจาก จากพายุดีเปรสชั่นพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลบ่า เข้าท่วมหมู่บ้าน และพืชไร่ได้รับความเสียหาย ตั้งแต่เวลา 01.30 น. ที่ผ่านมา โดยเข้าบูรณาการร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และนำผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเด็กออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมนำข้าวกล่องออกแจกจ่ายให้กับประชาชน บริเวณพื้นที่ ต.แม่ปะ อ.เถิน และ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยในพื้นที่ อ.เถินฯ ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้าง จำนวน 7 ตำบล 51 หมู่บ้านรวม 2,000 กว่าครัวเรือน และ อ.สบปราบ จำนวน 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน รวมประมาณ 1300 ครัวเรือน ซึ่งกำลังดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม และวางแผนเข้าช่วยเหลือในการทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบหลังจากน้ำลดต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง