ข่าว นครนายก

นครนายก – ผู้ว่าฯ นครนายก นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

นครนายก – ผู้ว่าฯ นครนายก นำพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ (ข้าวสารอาหารแห้ง) แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 66 รูป เนื่องในวันออกพรรษา โดยมี นายสุภกิณย์ แวงซิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ แวงซิน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นจำนวนมาก

โดยในพิธี นายสุภกิณย์ แวงซิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ประธานในพิธี จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล รับศีล จากนั้นประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา และเจริญจิตตภาวนา พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง ประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 66 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ที่พุทธศาสนิกชนได้จัดเตรียมมารอใส่บาตรเป็นจำนวนมาก

ซึ่งการตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประเพณีของชาวพุทธที่ได้ทำสืบทอดต่อกันมาแต่ช้านาน เพื่อบำเพ็ญทานบารมีถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว คือปวารณา ไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน และเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม เกิดศรัทธา ซาบซึ้ง และตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนได้อย่างถูกต้อง

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นการตักบาตรพิเศษที่ชาวพุทธกระทำสืบกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เทโวโรหณะ หมายถึง การเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมปิฏกโปรดพระนางสิริมหามายาพุทธมารดา เป็นเวลา 3 เดือน ครั้นออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสสะใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น กล่าวกันว่าในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือ เทวดา มนุษย์ และสัตย์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า”วันพระเจ้าเปิดโลก”คือเปิดให้เห็นกันทั้ง 3 โลกนั้นเอง ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงถือเอาวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากเทวโลกสู่เมืองมนุษย์ เป็นวันทำบุญตักบาตรพิเศษนั้นเอง

เนรมิต มงคลกิตติกานต์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก