ศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุโขทัย ขอแจ้งมายังผู้ที่ลงทะเบียนประสงค์ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งลงทะเบียนในระบบตามประกาศรายชื่อจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5,792 คน ให้มาร่วมพิธีรับเสื้อยืดพระราชทาน ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย


ศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดสุโขทัย ขอแจ้งมายังผู้ที่ลงทะเบียนประสงค์ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก ที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งลงทะเบียนในระบบตามประกาศรายชื่อจากกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5,792 คน ให้มาร่วมพิธีรับเสื้อยืดพระราชทาน ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยเปิดให้ลงทะเบียนรับเสื้อยืดพระราชทาน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. และจะมีพิธีรับเสื้อยืดพระราชทานในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. โดย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ทั้งนี้ประชาชนที่มีรายชื่อลงทะเบียนในลำดับที่ 1-5,792 สามารถมารับเสื้อยืดพระราชทานได้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น