ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มมร.ลน.สัมมนาเจาะลึก!ทุกประเด็น ทิศทางการเมืองรัฐธรรมนูญใหม่ ความหวังหรือจุดเริ่มต้นวิกฤติฯ

มมร.ลน.สัมมนาเจาะลึก!ทุกประเด็น ทิศทางการเมืองรัฐธรรมนูญใหม่ ความหวังหรือจุดเริ่มต้นวิกฤติฯ

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการปกครองมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ ดร.รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีนายเกียรติสุรินทร์ กู่แดง ประธานโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ พร้อมด้วย พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี ดร.ผอ. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ, ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติเข้าในในการสัมมนาในครั้งนี้

หลังจากนั้นนายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ขึ้นบรรยายหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่การเมืองของความหวังหรือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่” และในช่วงบ่ายได้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม กับการก้าวสู่การเมืองท้องถิ่น” โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พระวีรพงษ์ วรีภททโร, นายธนันต์ เอี่ยมวิจารย์, นางสาวอุไรวรรณ กะพอ นักศึกษาจาก มมร.ลน. ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีคณะนักศึกษา ประชาชน ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 400 กว่าคน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากนั้นนายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ขึ้นบรรยายหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่การเมืองของความหวังหรือจุดเริ่มต้นของวิกฤตครั้งใหม่” และในช่วงบ่ายได้มีการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม กับการก้าวสู่การเมืองท้องถิ่น” โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พระวีรพงษ์ วรีภททโร, นายธนันต์ เอี่ยมวิจารย์, นางสาวอุไรวรรณ กะพอ นักศึกษาจาก มมร.ลน. ร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีคณะนักศึกษา ประชาชน ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 400 กว่าคน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทางด้านพระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี ดร.ผอ. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำภาควิชาฯ ได้กล่าวถึงความสำเร็จของการเรียนการสอน ของนักศึกษาที่มาจากทุกสาขาอาชีพว่า ขณะนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย ที่สำคัญทำให้นักศึกษาได้มีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการคอรัปชั่น ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยทั้งจากนักการเมืองเองและข้าราชการทุกระดับที่มีอยู่ ถึงแม้หลักสูตรการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติ ด้านการทำงานให้มีความสุจริต แต่เวลาเข้าไปทำงานปฏิบัติงานจริง กลับมีการคอรัปชั่นในทุกระดับชั้น นำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาว่าทำไมการคอรัปชั่นยังมีเกิดขึ้นมากมาย ถึงแม้จะผ่านการเรียนการสอนกันมาแล้ว

ในขณะเดียวกัน จะต้องแก้ไขปัญหาตั้งแต่เด็กและเยาวชนเริ่มต้นกันเลย ที่โตขึ้นไปเรียนกันมาอย่างดีมีความเข้าใจแล้ว แต่กลับไปประพฤติปฏิบัติไปคอรัปชั่นกันอีก ถือว่าเป็นตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมพาไปให้หลงผิด และบุคคลเหล่านั้นก็จะได้รับโทษในภายหลัง ที่มีการตรวจสอบพบว่าการกระทำผิดต่อหน้าที่หรือคอรัปชั่น โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบการเมืองไทยที่มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอน ควบคู่ไปกับหลักพุทธศาสนา คือให้ทุกคนไม่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นจริยธรรมของนักการเมืองการปกครองและข้าราชการทุกระดับ หากทุกคนนำไปปฏิบัติและสืบทอดตามหลักสูตร การคอรัปชั่นก็จะหมดไปทีละนิด ซึ่งจะให้หมดไปเลยคงไม่ได้เพราะคนทุกคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติและสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นๆ ว่าต้นแบบมันเป็นอย่างไรหากดีก็ดีไปหากต้นแบบไม่ดีก็เละเทะ เกิดการคอรัปชั่นทุกๆรุ่นตามมา พระมหาวีระศักดิ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย.

https://youtu.be/f04yT4EaxRE

ทรงวุฒิ ทับทอง