ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ จนท.ตร.ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า, จนท.รพ.ปางมะผ้า,จนท.รพ.สต.บ้านแม่ละนา,ครู ศรภ.กศน.ตำบลปางมะผ้า,นายชรินทร์ จรรยาไพรจิตร กำนันตำบลปางมะผ้า,นายปัญญา สำเภาโอฬาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า,จิตอาสาพระราชทาน บ.แม่ละนา,ราษฎร บ.แม่ละนา จำนวน 60 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5


เมื่อ 290900 พ.ย. 61 ฉก.ร.7 /บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 ร่วมกับ จนท.ตร.ชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.ปางมะผ้า,จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอปางมะผ้า, จนท.รพ.ปางมะผ้า,จนท.รพ.สต.บ้านแม่ละนา,ครู ศรภ.กศน.ตำบลปางมะผ้า,นายชรินทร์ จรรยาไพรจิตร กำนันตำบลปางมะผ้า,นายปัญญา สำเภาโอฬาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า,จิตอาสาพระราชทาน บ.แม่ละนา,ราษฎร บ.แม่ละนา จำนวน 60 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ประจำเดือน พ.ย. 61 ในพื้นที่บ้านแม่ละนา ม.1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.มส. โดยออกเดินพบปะราษฎร บ.แม่ละนาเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆภายในชุมชนและให้ผู้แทนส่วนราชการต่างๆตอบข้อซักถามของราษฎรและร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านแม่ละนา-วัดแม่ละนา-หน้าบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ละนา จากนั้นได้ร่วมกันมอบของยังชีพให้ผู้ยากไร้ ได้แก่ นายหนั่นตา โชคเจริญยิ่งยง อายุ 89 ปี ราษฎร บ.แม่ละนา ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ซึ้งเป็นผู้ยากไร้ ป่วยเป็นโรคอัมพาตและมีฐานะยากจน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย