ร้อย.รส.ที่ 1 ม.พัน.28 พล.ม.1 (อ.เขาค้อ) ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อฯ ร่วมกันพัฒนาปรุงปรุงและเทพื้นถนนคอนกรีตภายใน รร.หนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จว.พ.ช.


เมื่อ 29 พ.ย.61, 0900 ร้อย.รส.ที่ 1 ม.พัน.28 พล.ม.1 (อ.เขาค้อ) ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับผู้นำชุมชนและราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อฯ ร่วมกันพัฒนาปรุงปรุงและเทพื้นถนนคอนกรีตภายใน รร.หนองแม่นา ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จว.พ.ช. โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม 30 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ