Uncategorized

ผู้นำชุมชนบ้านคลองสน อ.เกาะช้างรวมพลังเดินหน้าพัฒนา“ธนาคารปู”เป็นศูนย์เรียนรู้

ข่าว / ผู้นำชุมชนบ้านคลองสน อ.เกาะช้างรวมพลังเดินหน้าพัฒนา“ธนาคารปู”เป็นศูนย์เรียนรู้

วันที่ 29 พ.ย.62 นายสมชาย อานามพงษ์ ประธานประชาคมหมู่บ้านคลองสน หมู่ 3 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ร่วมกับ นายศักดิ์ชัย แซ่ตั๋น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เกาะช้าง และคณะกรรมการหมู่บ้านจัดทำโครงการ “ธนาคารปู”บ้านคลองสนโดยมีการตั้งคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นชาวประมงพื้นบ้านเข้ามาบริหารจัดการ และให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งในปัจจุบันโครงการธนาคารปูบ้านคลองสนได้ดำเนินการมากว่า 7 เดือนแล้วโดยมี กศน.อ.เกาะช้าง-ประมง อ.เกาะช้าง-เทศบาล ต.เกาะช้าง มีส่วนร่วมสนับสนุน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ ในแต่ละวันจะมีพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน ที่ออกทะเลไปวางอวนปู-ลอบปู นำปูม้า,ปูทะเล ที่มีไข่นอกกระดอง มามอบให้แก่ทางกรรมการวันละ5-10 ตัว ทำการเขี่ยไข่นอกกระดองลงในถังอนุบาลที่จัดเตรียมไว้ พร้อมมีอุปกรณ์ให้ออกซิเจน

หลังจากคณะกรรมการทำการเขี่ยไข่นอกกระดอง จากแม่ปูแล้ว ก็จะส่งแม่ปูคืนให้เจ้าของที่นำมาให้ เพื่อจะได้นำไปขาย หรือบริโภคเป็นอาหารในครัวเรือน ซึ่งไข่ที่ได้จากแม่ปู 1 ตัว จะสามารถเพิ่มจำนวนปูม้า ในท้องทะเลได้ประมาณ 3 แสนตัว ถึง 3 ล้านตัว ลูกปูที่ปล่อยลงทะเลเหล่านั้น จะสามารถเจริญเติบโตตามธรรมชาติได้ไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อลูกปูที่อนุบาลไว้ เริ่มโตได้ขนาด ทางคณะกรรมการก็จะร่วมกันนำตัวอ่อนลูกปูไปปล่อยลงในทะเล จุดที่ปล่อยจะเลือกตามแนวชายฝั่งที่มีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนขึ้นอยู่ ในบริเวณอ่าวคลองสน เพื่อให้ลูกปูได้มีแหล่งหลบซ่อน รอดพ้นจากการการเป็นเหยื่อของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ สามารถเจริญเติบโตขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยทางคณะกรรมการจะช่วยกันติดตามดู
นายสมชาย กล่าวว่า เมื่อได้มีการปล่อยตัวอ่อนลงสู่ทะเลไปแล้ว ทางคณะกรรมการจะร่วมกันออกสำรวจติดตามผลเป็นระยะๆซึ่งก็ได้พบเห็นลูกปูขนาดเล็กจำนวนมาก อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนใกล้ๆกับจุดที่มีการปล่อย ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการธนาคารปูบ้านคลองสน ได้เดินทางไปศึกดูงาน เรียนรู้ วิธีการเขี่ยไข่ปูนอกกระดอง และขั้นตอนการอนุบาลตัวอ่อนลูกปู ที่ถูกวิธี จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างแท้จริง นอกจากนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่โครงการธนาคารปูม้า จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯก็ได้ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ วิธีการสังเกตสีของไข่ปู วิธีการใช้อุปกรณ์เขี่ยไข่ปูนอกกระดอง การอนุบาลตัวอ่อน การปล่อยตัวอ่อนลูกปูลงสู่ทะเลอย่างไรให้ปลอดภัย และวงจรชีวิตของปู
ในช่วงที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ทั้งในและนอกพื้นที่ ได้ให้ความสนใจนำคณะเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่ ธนาคารปูบ้านคลองสนกันอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันทางคณะกรรมการก็ได้ทำโครงการเสนอของบประมาณ จากทางเทศบาล ต.เกาะช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ในการขยายอาคารที่ตั้งธนาคารปู ที่ยังคงคับแคบ พร้อมกับใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ การขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณปู คืนสู่ธรรมชาติให้แก่เยาวชนในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ เมื่อมีการปล่อยลูกปูลงสู่ทะเลอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตข้างหน้าชาวประมงพื้นบ้านรุ่นต่อๆไปในชุมชน ก็จะสามารถ จับปูม้า-ปูทะเล นำไปขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี นายสมชาย กล่าว

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน