Reporter&Thai Army Uncategorized

นักรบดำ เคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย…ประสบกับวาตภัย

” นักรบดำ เคียงข้างประชาชน ” หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ส่งชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือในพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย…ประสบกับวาตภัย

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 มอบหมายให้ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 พร้อมด้วยกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3108 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภัยพิบัติอำเภอแม่จัน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่คำ, ตำบลแม่ไร่, ตำบลศรีค้ำ, และตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย หลังประสบกับพายุฝนพัดกระหน่ำโหมแรงเป็นเหตุให้เกิดวาตภัยทำบ้านเรือนเสียหาย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 20.30 น. ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันจิตอาสาภัยพิบัติ ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือและสำรวจความเสียหาย ในพื้นที่อยู่ในขณะนี้