Reporter&Thai Army

โฆษก ทภ.3 โชว์….ศักยภาพ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 สร้างระบบคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่รูปแบบใหม่…พร้อมดูแลประชาชนทุกที่

โฆษก ทภ.3 โชว์….ศักยภาพ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 สร้างระบบคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่รูปแบบใหม่…พร้อมดูแลประชาชนทุกที่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย

 

ในภาค 3 และ ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบก ในสาระสำคัญ ถึง 6 เรื่อง ได้แก่ การฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ การฝึกคอบร้าโกลด์ 2019 ครั้งที่ 38 โดยปีนี้ กองทัพไทย กองทัพภาคที่ 3 และกองทัพสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับมิตรประเทศกว่า 29 ประเทศ ซึ่งเป็นวงรอบการฝึกแบบ Light Year และเป็นปีแรกของการฝึกตามแผน 6 ปี (Six Years Plan 2019 – 2024), แม่น้ำสาละวิน พรมแดนธรรมชาติกับการพัฒนาเพื่อความมมั่นคง, การปราบปรามการลักลอบการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้, การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย, การจับกุมและตรวจยึดยาเสพติด, โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดระบบคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่รูปแบบใหม่, ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์