Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา…ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงนามประกาศห้ามเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 63 สั่งคุมเข้มสถานการณ์การไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา

พะเยา…ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงนามประกาศห้ามเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 63 สั่งคุมเข้มสถานการณ์การไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสโคโรน่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาและนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยกล่าวว่า ปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งยังไม่พบในพื้นที่จังหวัดพะเยา แต่อย่างไรก็ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันในแหล่งที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น เช่นสถานีขนส่ง แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งบริเวณด่านชายแดนบ้านฮวกให้มีการเฝ้าระวังป้องกันไว้ด้วย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังจังหวัดพะเยาได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกแห่งมีจุดคัดกรอง มีการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ ให้คำแนะนำในการป้องกันควบคุมโรค ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดพะเยาได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง กำหนดเขตควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 90 วัน ห้ามการเผาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 เมษายน 2563 โดยในเขตพื้นที่ชุมชนห้ามมิให้มีการกำจัดวัชพืชขยะหรือสิ่งอื่นใดโดยการเผาโดยเด็ดขาด การไฟเผาในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา สำหรับในเขตทาง ห้ามมิให้มีการดำเนินการจุดไฟเผาในพื้นที่ริมทางหลวงและริมทางหลวงท้องถิ่น และห้ามเผาในเขตอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ หากมีการลักลอบเผาให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ อีกด้วย

และในห้วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ จังหวัดพะเยาได้เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จราชการสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา และวันเดียวกัน ช่วงบ่าย จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ขอให้ทุกฝ่ายการดำเนินการถวายความปลอดภัยสูงสุดและถวายพระเกียรติสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดในช่วงเวลารับเสด็จ