ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

เทศบาลเมืองแม่เหียะ แจกแมสหลายพันชิ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ไวรัสโคโรน่า

เทศบาลเมืองแม่เหียะ แจกแมสหลายพันชิ้นให้ชาวบ้านในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ไวรัสโคโรน่า

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่เหียะ นำโดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.ฯ ได้มีการตื่นตัวให้ความรู้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านป่าเป้า ม.10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ กว่า 150 คน เกี่ยวกับวิธีดูแลปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังระบาดในหลายประเทศทั่วโลก จนมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่่งผู้ป่วยในประเทศไทยที่ติดเชื้อไวรัสร้ายนั้นก็มียอดพุ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยทาง ทม.แม่เหียะ ได้มีการนำแพทย์สาธารณสุขชุมชนออกมาให้คำแนะนำกับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 10 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ของ ทม.แม่เหียะ ในเรื่องของการรับมือ การป้องกันไวรัสโคโรน่า รวมถึงวิธีดูแลปฏิบัติตัว เน้นการรักษาความสะอาด กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

โดยทาง นายธนวัฒน์ ยอดใจ ได้เน้นย้ำให้ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่หรือคนชรา ให้ตระหนักถึงการดูแลรักษาความสะอาด ด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆ และหากมีคนรอบข้างมีอาการป่วยผิดปกติหรือเข้าข่ายต้องสงสัย ก็ให้รีบแจ้งทาง หมายเลขฉุกเฉิน 1669 หรือแจ้งเข้ามายังเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาทำการตรวจคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้ง เป็นการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ซึ่งในพื้นที่ของ เทศบาลเมืองแม่เหียะนั้น ได้มีการจัดเตรียมหน้ากากไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนอยู่หลายพันชิ้น เพื่อเป็นการป้องกันประชาชนจากโรคติดต่อที่กำลังระบาด

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของฝุ่น PM2.5 ซึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มว่าปริมาณฝุ่นละอองพิษนั้นมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งบางวันก็เกินค่ามาตรฐานและส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งทางนายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ขอร้องประชาชนให้หยุดเผาในที่โล่ง สวมใส่หน้ากาก N95 หรือหน้ากากที่สามารถป้องกัน PM2.5 ได้ ขณะที่ออกมากลางแจ้ง นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะยังได้มีการจัด safety zone ประจำหมู่บ้านที่มีอากาศบริสุทธิ์ไว้คอยให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนอีกด้วย รวมถึงสถานประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟในพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่เหยะก็ได้มีการร่วมมือกันทำให้เป็น safety zone เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง