ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

นักเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 35 สืบชะตา ณ วัดพระสิงห์ฯ เชียงใหม่

นักเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 35 สืบชะตา ณ วัดพระสิงห์ฯ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ,พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และพระครูสิทธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเมธัง เชียงใหม่ เมตตานั่งอธิษฐานจิต ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาให้กับนักเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 35 นำโดยพลเอกภูมพัฒน์ จันทร์สว่าง พร้อมคณะ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา