ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ถวายแท้งน้ำ จัดกิจกรรม

ถวายแท้งน้ำ จัดกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 พระครูโสภณกิตติวัฒน์ กิตฺติโสภโณ (ครูบาบุญหลวง) เจ้าอาวาสวัดป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ และพระภิกษุ สามเณร คณะพุทธศาสนิกชน เอาแท้งน้ำไปถวายสำนักสงฆ์ห้วยเต่า ต.บ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และไปจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยเต่า แจกอาหารแห้ง เลี้ยงข้าว นักเรียน โดยมีคณะสงฆ์ คณะครู ชาวบ้าน ร่วมถวายการต้อนรับ.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา