Reporter&Thai Army

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการ ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รองผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เดินทางไป
การปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงราย ด้วยเครื่องบินของ
กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง