ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ “วัดพระธาตุจอมกิตติ”

ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ “วัดพระธาตุจอมกิตติ”

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พระครูสุจิตเมธวัจน์ เจ้าคณะตำบลแม่แฝก เขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองมะจับ อำเภอสันทราย เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอาทิตย์ วงศ์ธินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 เพื่อทำบุญช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส และเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม โดยนิมนต์พระสงฆ์ สามเณรทุกวัดในตำบลแม่แฝก จำนวน 33 รูป ออกรับบิณฑบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทุกกลุ่มองค์องค์กร ในตำบลแม่แฝกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณบันไดวัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดประจำตำบลแม่แฝก) บ้านพระธาตุ หมู่ 9 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถและเจ้าหน้าที่และผอ.กองสาธารณสุข เทศบาลแม่แฝกพาไปซื้อผ้าอ้อม (แพมเพิส ) เพื่อจะมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลแม่แฝกทั้ง 12 หมู่บ้าน จำนวน 700 ชิ้น และแผ่นรองซับ จำนวน 60 ชิ้น ในนามคณะสงฆ์ตำบลแม่แฝกเขต 1 โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่แฝก เขต 1 ซึ่งจะได้นำไปมอบพร้อมกับข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้จากตักบาตเทโวโรหณะครั้งนี้ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา