Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 08.30 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เชิญชวนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ ดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย

18.00 น. โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เชิญร่วมงาน “Artists Night @Favola” ที่โรงแรมเลอ เมอรีเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

เวลา 19.00 น. จังหวัดเชียงราย กำหนดเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ บิดานายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธี ที่ศาลา 10 วัดธาตุทองพระอารมหลวง ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰