ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการในงานฤดูหนาว และงานOTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการในงานฤดูหนาว และงานOTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ของผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการ ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 ณ สนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าถูกต้อง มีเพียงร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จบางรายแสดงราคาจำหน่ายยังไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงและกำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับสิทธิ์ในการจัดงานและหน่วยงานที่นำผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานดังกล่าวกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ให้ถูกต้องต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง