Uncategorized ข่าว สตูล

สตูล พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

สตูล พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน อ.เมือง จ.สตูล และด่านตรวจร่วม กอ.รมน.จังหวัดสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูลวันนี้ 30 ธันวาคม 2562เมื่อเวลา 10.30 น. ที่บริเวณวัดหน้าเมือง ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำจุดบริการประชาชนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี พันเอกทวีพร คณะทอง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ให้การต้อนรับ และร.อ.มนัสวิน กัญจนกาญน์ ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ 5 รายงานสถานการณ์ 

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสาฯ และหน่วยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยกำหนดจัดตั้งศูนย์ระหว่าง 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ซึ่งอยู่ในช่วง 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย สำหรับพื้นที่จังหวัดสตูล มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 15 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15 คน ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ในพื้นที่ของต.คลองขุด อ.เมืองสตูล เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 คน

หลังจากนั้น พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วม กอ.รมน.จังหวัดสตูล อ.ควนกาหลง จ.สตูลเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานและมอบสิ่งของแก่ กำลังพล อีกทั้งให้กำชับแก่กำลังพลประจำจุดทุกนายให้บริการประชาชนผู้สัญจรไปมาด้วยความเป็นมิตร ขณะเดียวกันให้เข้มงวดเพื่อตรวจสอบรถและกลุ่มบุคคลที่ถือโอกาสช่วงเทศกาลท่องเที่ยว อาจจะทำสิ่งผิดกฎหมายก็ได้

https://youtu.be/scDO5XA2RPQ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล