ข่าวเชียงใหม่

นายอำเภอสันป่าตองประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรฯ ที่ ตลาดประชารัฐ “กาดก้อม กองเตียว” วัดศรีนวรัฐ(บ้านทุ่งเสี้ยว) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายอำเภอสันป่าตองประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรฯ ที่ ตลาดประชารัฐ “กาดก้อม กองเตียว” วัดศรีนวรัฐ(บ้านทุ่งเสี้ยว) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่31 มี.ค.2562 ณ ตลาดประชารัฐ “กาดก้อม กองเตียว” วัดศรีนวรัฐ(บ้านทุ่งเสี้ยว) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ น.ส.ภัทราภร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง และหัวหน้าส่วน จัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร(ด้านการตลาด) ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ การแปรรูปอาหารก่อนนำมาจำหน่ายในตลาดแห่งนี้

ตลาดประชารัฐ “กาดก้อม กองเตียว” วัดศรีนวรัฐ(บ้านทุ่งเสี้ยว) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นทุกเย็นของวันอาทิตย์ โดยทางเกษตรอำเภอสันป่าตอง จะได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเป็นครั้งแรกในวันที่ 4 เม.ย.2562 ที่วัดศรีนวรัฐ ให้แก่เกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าที่จะนำสินค้าทางการเกษตรมาจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ คือเริ่มจากการปลูกพืชผักผลไม้มาจนถึงการนำมาทำอาหารและถนอมอาหารแบบแปรรูป เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ให้เกษตรกรเพื่อจะได้นำสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่เข้ามาจำหน่าย ที่ตลาดแห่งนี้ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน