Uncategorized ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ทน.เชียงใหม่นำร่องก้าวแรกใช้แอพฯเรียกเก็บขยะรีไซเคิล หลังจากมีการทิ้งขยะเพิ่มขึ้นกว่า 300 ตันต่อวัน โดยนำร่องผู้ประกอบการโรงแรมและสถานศึกษาในเขตเทศบาล เรียกใช้เว็ปแอพจัดเก็บขยะ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค GEPP เก็บขยะ ก่อนจะขยายออกไปสู่ชุมชนปี 63 

ทน.เชียงใหม่นำร่องก้าวแรกใช้แอพฯเรียกเก็บขยะรีไซเคิล หลังจากมีการทิ้งขยะเพิ่มขึ้นกว่า 300 ตันต่อวัน โดยนำร่องผู้ประกอบการโรงแรมและสถานศึกษาในเขตเทศบาล เรียกใช้เว็ปแอพจัดเก็บขยะ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค GEPP เก็บขยะ ก่อนจะขยายออกไปสู่ชุมชนปี 63

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิลขึ้นมาเพื่อนำร่องในการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังจากมีขยะเพิ่มขึ้นต่อวันถึง 330 ตัน ที่จะต้องนำไปจัดเก็บกำจัด เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีก่อนจะนำมาทิ้ง นอกจากนี้ประชาชนจะได้รับเงินจากเศษขยะที่ทิ้งผ่านกระบวนการคัดแยกไปแล้ว เป็นการสร้างนิสัยฝึกให้ประชาชนในแต่ละบ้านเรือน ชุมชน สถานประกอบการต่างๆ ในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ตอนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ นำร่องใช้บริการฟรีจัดเก็บนำไปขายให้

อย่างไรก็ตามเทศบาลนครเชียงใหม่ได้นำร่องกับผู้ประกอบการโรงแรมและสถานศึกษาในเขตเทศบาล เรียกใช้เว็ปแอพจัดเก็บขยะ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค GEPP เก็บขยะ ก็เริ่มมีผู้ประกอบการที่ได้ลงนามร่วมกันเข้ามาใช้ เพราะในแอพจะสามารถระบุของขยะ ปริมาณ วันเวลา นัดมาจัดเก็บ ในเขตพื้นที่ 4 แขวงของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปี 2563 จะขยายฝึกอบรมไปยังชุมชนต่างๆ ให้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และขยะนี้จะกลับมาสร้างรายได้คืนแก่ชุมชน แก่บ้านเรือน ที่สำคัญ GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิล นี้จะช่วยทำให้ทราบสถิติขยะของแต่ละพื้นที่ แต่ละบ้านเรือน มีปริมาณขยะแบบไหน ขยะชนิดไหนมากที่สุด จะช่วยให้แก้ไขปัญหาค่าก๊าซเรือนกระจก ว่าจากการจัดเก็บไปแล้วจะลดลงไปได้มากน้อยเท่าไร และที่สำคัญเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนได้สร้างจิตสำนึกมีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องก่อนทุกครั้งจะนำไปทิ้ง นอกจากนี้ GEPP จัดเก็บขยะรีไซเคิล จะช่วยเป็นสื่อกลางให้กับผู้รับซื้อขยะต่างๆโดยตรงกับผู้ขายโดยไม่ต้องเสียเวลา โดยจะมีระยะเวลาวันที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ด้านผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมนำร่อง เผยว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาขยะที่ดี ซึ่งทางโรงแรมก็มีการคัดแยกขยะไว้อย่างถูกวิธี แต่มีแอพนี้ขึ้นมาจะทำให้ทราบมากยิ่งขึ้นว่าขยะชนิดไหนเป็นอย่างไร อันไหนที่ต้องกำจัด อันไหนที่จะสามรถนำกลับมาใช้ หรือขายได้ ที่สำคัญสะดวกเพราะมีวันเวลานัดหมายมารับซื้อขยะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. ศิระ วีรตันตยาภรณ์