ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน กรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 14 คน ลงพื้นที่พบปะประชาชน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ โดยรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน แนะนำบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ในภารกิจด้านการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ผู้แทนส่วนราชการ ประชาชน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสื่อมวลชน ได้ร่วมเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้1. ข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริหารราชการของจังหวัด
2. ปัญหาที่ดินทำกิน เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินของประชาชนตำบลป่าไร่
4. เงื่อนไขสิทธิ์ของประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในลานประชารัฐ
5. การค้าชายแดนและการขนถ่ายสินค้า
ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเสนอความคิดเห็น ซึ่งทุกข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียนที่ได้เสนอต่อวุฒิสภาจะช่วยติดตามและเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ป่าไร่) และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายด่านศุลกากรอรัญประเทศและคณะ ร่วมลงพื้นที่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน