พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ต่างจังหวัด หลั่งไหลทั่วทุกสารทิศ!!!ถวายมุทิตาสักการะ!!(พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส)เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น”รองเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 1″


พุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด ต่างจังหวัด หลั่งไหลทั่วทุกสารทิศ!!!ถวายมุทิตาสักการะ!!(พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส)เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น”รองเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 1″

เมื่อช่วงเช้าวันที่(31 มกราคม 2562) ที่วัดโนนสะอาด ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายจิรศักดิ์ ศรีบุญลือ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายมุทิตาสักการะพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต1 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รักษาการ.และพระวินยาธิการ โดยมีพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ร่วมพิธีประกอบด้วย พระครูโสภณสราธิการ หรือหลวงปู่ขำ เกสาโร เจ้าอาวาสวัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พระอุปัชฌาย์ พระครูประดิษฐ์ธรรมสาร หรือ หลวงปู่มหาบุญมี ติสสเวโร เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรมพันชาติ ต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม พระครูวิสาลธรรมวิจิตร เจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 2 เป็นต้นเข้าร่วมพิธี มีพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ด มหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ในพิธี ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา นายจิรศักดิ์ ศรีบุญลือ ประธานพิธีเป็นผู้อ่านตราตั้งที่ได้รับการ รองเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต1 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยวิทยาเขตม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รักษาการ.และ พระวินยาธิการ ตามลำดับ คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมถวายผ้าไตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ประธานฝ่ายสงฆ์แสดงสัมโมทนียกถา ศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด จนเสร็จพิธี
พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส อายุ 46 ปี บวง พรรษา 24 เป็นพระนักปฏิบัติกัมมัฏฐานฐาน อุปสมบท ที่วัดค้อทิ ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมีพระครูโสภณสราธิการ หรือหลวงปู่ขำ เกสาโร เจ้าอาวาสวัดหนองแดง ต.หนองกุง อ.นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม พระอุปัชฌาย์ ชาวบ้านโนนสะอาด ได้นิมนต์มาจำพรรษา ที่วัดโนนสะอาด แห่งนี้ เป็นปีที่ 5 ซึ่งได้พัฒนาวัดโนนสะอาดเป็นสถานประกอบกิจของสงฆ์ และอุบาสก อุบาสิกา ชาวโนนสะอาด และพื้นที่ใกล้เคียงได้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา อาทิ สร้างพระอุโบสถ วิหารหลวงพ่อนาคปรก สร้างกฏิสงฆ์ พัฒนาปรับปรุงศาลาการเปรียญ จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญผะเหวด บุญทอดเทียนโฮม จนเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนทั้งจังหวัด และทำนุบำรุงศาสนสถานในพระพุทธศาสนาอื่นๆอีกจำนวนมาก

/////////////////////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม ลูกศิษย์พระอาจารย์ รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

,