วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

เวลา 06.00 น. ชมรมเรารักกีฬา จัดงาน “เชียงรายสายลมหนาว มินิมาราธอน” ครั้งที่ 2 สถานที่จุดสตาร์ทและเข้าเส้นชัยหน้าสนามฟุตบอลสิงห์ สเตเดี้ยม และเส้นทางการวิ่งบนถนนบายพาสเข้าเขตหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลบ้านดู่

เวลา 08.00 น. งามวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จัดที่ลานอเนกประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่โรงเรียนสันติวิทยา อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. กสทช.จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนริมวัง 2 อำเภอพาน

เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย จัดกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สรวย

เวลา 10.30 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมกิจกรรมที่ศูนย์น้ำธำรงชีวิต บ้านห้วยแล้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น

เวลา 13.20 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมกิจกรรม ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก. นายสมศักดิ์ บุญยวง

เวลา 16.00 น. กลุ่มเชียงรุ้งทูเดย์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่บริเวณหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าเจริญเมือง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰