Reporter&Thai Army Uncategorized

” มาเล่นกันเถอะ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ โรงเรียนเพียงหลวง 16 นำเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมรับของขวัญ ขนม เล่นกิจกรรมสันทนาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2563

” มาเล่นกันเถอะ ” กองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ โรงเรียนเพียงหลวง 16 นำเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมรับของขวัญ ขนม เล่นกิจกรรมสันทนาการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3102 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงดอยยาวฯ , คณะครู อาจารย์โรงเรียนเพียงหลวง 16 , ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลตับเต่า ร่วมกิจกรรมและมอบของขวัญเนื่องใน ” วันเด็กแห่งชาติ ” ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 16 หมู่ที่ 9 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งได้แจกขนมและร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อความเป็นกันเองและใกล้ชิดสนุกสนานกับเด็กๆทุกคน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน