Uncategorized

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมโครงการ “ยุวจิตอาสา สาธารณสุข ประจำโรงเรียน” ทำความสะอาดโดยรอบอุโบสถพร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมโครงการ “ยุวจิตอาสา สาธารณสุข ประจำโรงเรียน” ทำความสะอาดโดยรอบอุโบสถพร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ให้ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

 

 

ณ ศาลาวัดโบราณสถิต ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอกโชคชัย ขวัญ

 

พิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ยุวจิตอาสา สาธารณสุข ประจำโรงเรียน โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์” โดยมี พันโท ศรัณชัย จิตเพชร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จ่าสิบเอก พาที จันทรวงศ์ หัวหน้าสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ 403 นายวิจิตร สกุลแก้ว รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณสถิต หัวหน้าส่วนราชการ ประชาจิตอาสา และนักเรียนยุวจิตอาสาโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรม “ยุวจิตอาสา สาธารณสุข ประจำโรงเรียน โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์” จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยกำหนดจัดกิจกรรม เก็บเศษขยะ ทำความสะอาด ปัดกวาดโดยรอบอุโบสถวัดโบราณสถิตย์ และทำความสะอาดบริเวณภายในวัดโบราณสถิตย์ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด เรียบร้อย ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่จะปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ และทำความดี จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยแสดงพลังจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานทหาร ข้าราชบริพาร หน่วยงานราชการ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมของคนดี เชิดชูคนทำความดี ที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ ได้เดินทางไปมอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับชาวบ้านที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานที่อยู่ใกล้บริเวณวัดโบราณสถิตย์ สร้างความปลาบปลื้ม ยินดีกับผู้ป่วยดังกล่าวเป็นอย่างมาก

พันเอกโชคชัย ขวัญพิชิต ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนใต้ กล่าวว่า วันนี้เราจัดกิจกรรมยุวจิตอาสา สาธารณสุข ประจำโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ รุ่นที่ 1 นักเรียนชั้นประถมปลายจิตอาสาจะเข้าไปในชุมชนเพื่อค้นหาแหล่งน้ำยุงลายและช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออก และเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประโยชน์ที่ได้รับคือ อสม.และนักเรียนจะได้ร่วมพัฒนาชุมชนทำให้โอกาสที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกลดน้อยลงหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตามมาก็คือนักเรียนกับชุมชนจะเกิดความผูกพันนักเรียนจะมีความเป็นจิตอาสา มีความที่จะต้องการพัฒนาชุมชน บ้านตนเอง และสังคม ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นครับ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807