Uncategorized

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเอนกประสงค์ วิทยาเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ นางศานิต ชาติกร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย สดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมวันแม่ ของทางวิทยาลัยฯโดยมีนายวัลลภ สาครรัตน์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
กิจกรรมประกอบด้วย
1. มอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่น
2. มอบทุนเรียนดี เรียนฟรี
3. ประกาศผลการเขียนเรียงความวันแม่

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยฯ ยังมียังได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความรักต่อแม่ ด้วยการนำน้ำมาล้างเท้าให้กับแม่ เช็ดเท้าให้แม่ และมอบพวงมาลัยดอกมะลิกราบเท้าแม่ ผู้ให้กำเนิดที่แม่ได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ยังเล็กๆ จนเติบใหญ่ทั้งแม่กิจกรรมนี้แม่ลูกหลายคู่ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมา กอดกันแน่น ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจอย่างมาก

ด้าน นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรัก ความเคารพต่อแม่ ก่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกมากยิ่งขึ้น แม้ว่าสถาบันครอบครัวจะเป็นสถาบันเล็กๆ แต่มีความสำคัญมากที่สุดอีกหนึ่งสถาบัน

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์