ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญมี สุระโครต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญมี สุระโครต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

โดยได้อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากนั้นได้มอบของขวัญและมอบกระเป๋าเรียนให้แก่เด็ก ๆ ที่เดินทางมาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กในชุมชน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน