workpoint ลงพื้นที่นำนักแสดงผู้ประกาศข่าวแจกของวันเด็ก :

workpoint ลงพื้นที่นำนักแสดงผู้ประกาศข่าวแจกของวันเด็ก :

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น workpointนำนักร้องผู้ประกาศข่าวลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางามอำเภอ โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี แจกของวันเด็กพร้อมร่วมกิจกรรมงานวันเด็กร้องเพลงเล่นเกมสร้างความสนุกสนานให้กับประชาชนกับเด็กๆ โดยมีนายไพโรจน์ บุษราคัม อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทมนางาม ร่วมงานกิจกรรมวันเด็ก