Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

สืบเนื่องมากจาก กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ได้รับการประสานจาก จว.พ.ช. ว่าทาง รพ.เพชรบูรณ์ ขอรับการบริจาคเลือดจำนวนมาก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหมู่ ในพื้นที่ จว.พ.ช.

เมื่อ 11 ม.ค. 63 สืบเนื่องมากจาก กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ได้รับการประสานจาก จว.พ.ช. ว่าทาง รพ.เพชรบูรณ์ ขอรับการบริจาคเลือดจำนวนมาก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุหมู่ ในพื้นที่ จว.พ.ช.

เมื่อเวลา 13.00 น. พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผบ.พล.ม.1 ได้จัดกำลังพล จำนวน 56 นาย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุที่ อ.หนองไผ่ ณ ตึก 50 ปี ชั้น 2 รพ.เพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จว.พ.ช.