Reporter&Thai Army

ร้อยตรี หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ร้อยตรี หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562 จัดโดย สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ ร้อยตรี หญิง ช่อเอี้อง สาสังข์ เป็นผู้แทนในนามกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับ นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ด้วย ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมไพลิน พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก