Reporter&Thai Army

ร้อยเอก หญิง ทักษพร รุ่งศรี เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ร้อยเอก หญิง ทักษพร รุ่งศรี เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2562 จัดโดยสมาคมสหพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลกในการนี้ ร้อยเอกหญิง ทักษพร รุ่งศรี เป็นผู้แทนในนามกองทัพภาคที่ 3 ร่วม แสดงความยินดีและถ่ายภาพกับ พันตำรวจโท นพดล ใจอารีย์ นายกสมาคมสหพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ด้วย ณ ณโรงแรมเมฟาวเวอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก